ติดต่อเรา

Line : @Lfc168

 

โทรศัพท์

063-236-9966
061-880-3211
092-518-6699

LaFille Clinic ลา ฟีย์ คลินิก

ชั้น 1 อาคาร B ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 พญาไท (BTS พญาไท) กรุงเทพฯ

หยุดทุกวันศุกร์

1. ลง BTS สถานี พญาไท

4. ตรงเข้าตึก C.P. Tower 3 ข้างชาตรามือ

6.2 หรือเลี้ยวลงบันไดตรงร้านถ่านเอกสาร

2. ใช้ทางออกที่ 5

5. เดินตรงไปตามทางผ่าน Amazon

7. ที่ชั้น 1 เดินตรงไปที่โถง

3. เดินมาทางร้าน Yamazaki แล้วเลี้ยวซ้าย

6.1 ใช้ลิฟต์ลงมาที่ชั้น 1

8. คลินิกจะอยู่ถัดมาจาก 7-11 และ โรงเรียน

ติดตามเราผ่านทาง Social Media ได้ที่

ติดต่อเรา

Line

@Lfc168

 

โทรศัพท์

063-236-9966

061-880-3211

092-518-6699

LaFille Clinic ลา ฟีย์ คลินิก

ชั้น 1 อาคาร B ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 พญาไท (BTS พญาไท) กรุงเทพฯ

หยุดทุกวันศุกร์

1. ลง BTS สถานี พญาไท

2. ใช้ทางออกที่ 5

3. เดินมาทางร้าน Yamazaki แล้วเลี้ยวซ้าย

4. ตรงเข้าตึก C.P. Tower 3 ข้างชาตรามือ

5. เดินตรงไปตามทางผ่าน Amazon

6.1 ใช้ลิฟต์ลงมาที่ชั้น 1

6.2 หรือเลี้ยวลงบันไดตรงร้านถ่านเอกสาร

7. ที่ชั้น 1 เดินตรงไปที่โถง

8. คลินิกจะอยู่ถัดมาจาก 7-11 และ โรงเรียน

ติดตามเราผ่านทาง Social Media ได้ที่