บริการของเรา

บริการของเรา

Treatment 11 ขั้นตอน

1. Cleaning

2. Acne Removing

3. Dermabrasion

4. Scrubbing

5. O2 Jet

6. Electroporation

7. Galvanic Eyes

8. Facial RF

9. Japanese Sake Masking

10. Cooling Freeze

11. Facial Cream & Sunscreen

ปรับรูปหน้า

Botulinum Toxin

Meso Fat SRS

Meso Fat body SRS

Meso หน้าใส SRS

BCN Revita

BCN X-dna

BCN ลดฝ้า

P-Cell

Made Collagen

Cytocare

Mezo Celeb

Miracle Fat

Filler Neuramis

Filler Restylane

PRP

ไหม 8D

ไหม PDO

เวชภัณฑ์ที่เรามีไว้บริการ